WARNS - In a battle against the Frisians William IV, the Count of Holland and Hainaut killed. The count itself has no legitimate offspring and therefore no heir. That could lead to a troubled period.

The Count was killed in a campaign against the rebellious Frisians. After digging earlier Utrecht had to its knees During a siege William IV went to Friesland. There he was in the fall lured and put to death.

William IV was killed in Warns. Jacob de Vos, nineteenth century

Fleet

William IV went this morning with an army of certain twelve soldiers from Enkhuizen direction Stavoren. That port was Until recently the only place in Friesland that William IV was favorable, but after it was known that there was a Dutch army to Friesland, have Friezes taken the city.

Due to bad weather, the fleet was divided into two. William arrived, as planned in Stavoren. But his uncle, John of Beaumont, came a piece of land south.

The moment came when Duke William landed in Friesland, his troops went straight into the attack.

"He flew six hundred, without proper procedure and without Wachen the ontscheeping of others, furious with the Frisians loose, jerking it seems the neighboring village, they set fire. "

(Herring Wiegers Tjitses, Common uses history of Friesland: a people reading book, once. 144)

The Frisians had somewhat underestimated the number Dutchmen who had come ashore.

"Upon hearing of the rising smoke and fire shots with the Frisians, and gewled, thinking that they had to fight just one single gang Hollanders, They attacked them with united forces, and made a great battle chatting among them, although not wholly without losing their own side. Earl stabbed with his own hand Eenen Fries Chien Edelman, the captain or lieutenant governor was in the burned village. "

(Herring Wiegers Tjitses, Common uses history of Friesland: a people reading book, once. 144)

Meanwhile, the church bell of the neighboring villages sounded. From these villages were Frisians to help. Their numbers gradually increased further and the knights turned from Holland with their heavy equipment still a lot less agile the angry farmers from Friesland.

"The Frisians, whose anger continued to increase their number, one fought with indomitable courage, how the number of their enemies now by ontscheeping, which had meanwhile site, to a great crowd had grown. Amid the bloody battle killed at last the Count himself, and victory declared itself on the Frisian side. "

(Herring Wiegers Tjitses, Common uses history of Friesland: a people reading book, once. 144)

After the death of the Count the Dutch army hit the flight. There are certainly killed hundreds Dutch. The death toll at Friese side is not yet clear.

The four men Montfoort. Four of them survived the battle not. Painting in the Rijksmuseum

Succession

Graaf Willem had geen wettige kinderen. Waarschijnlijk wordt hij opgevolgd door zijn zus Margaretha van Beieren.

By marriage politics of his father, Willem III, is de kans groot dat ook vanuit andere landen een aanspraak gedaan zal gaan worden op de titel Graaf van Holland en Henegouwen.

Zo trouwde dochter Margaretha met Keizer Lodewijk de Beier, Filippa met Eduard III van Engeland, Johanna met de Hertog van van Gulik en Isabelle met Robert van Namen. Willem was de enige zoon die ouder werd dan 10 jaar.

Mogelijk spelen ook nog lokale machten een rol. Om zijn dure veldslagen te financieren heeft Willem IV de afgelopen jaren behoorlijk wat vertegenwoordigers van de steden opgenomen in de Raad van Holland.


Hoe ging het verder?

Zoals verwacht werd Willem IV opgevolgd door zijn oudste zus, Margaretha van Beieren. Maar meer landen zaten op het vinkentouw en daarmee begon de langst machtsstrijd/burgeroorlog die ons land ooit heeft gezien: the lasting strife.

Margaretha en haar oom Jan van Beaumont probeerden het land in goede banen te leiden. Maar daarbij waren de vele leningen van Willem IV ook een complicerende factor. Willem V, zoon van Margaretha en neefje van Willem IV, werd aangewezen als graaf, maar veel steden waren toen al klaar met de piepjonge graaf.

Vervolgens ontstond er een strijd tussen steden die aan de kant van Margaretha stonden (corners) en de opstandige steden (cods). De strijd zou duren tot 1428, toen Jacoba van Beieren met de Zoen van Delft de strijd opgaf.

Over het verhaal over de slag bij Warns is wat kritiek. Er is veel over geschreven, maar over de inhoud zijn niet alle historici het eens. Sommige Friese verhalen zouden schromelijk overdreven zijn. Zelfs over de locatie (Warns) is geen zekerheid.

Toch staat er bij Warns nog altijd een herdenkingsteken met de tekst ‘Leaver dea as slaef’; liever dood dan slaaf.

Sources:

Herring Wiegers Tjitses – Common uses history of Friesland: a people reading book, once. 144)

Wikipedia – Willem IV

Hague times – Willem IV sneuvelt bij Stavoren

history – Friezen herdenken omstreden Slag bij Warns

Author: Dave Datema

published: 25-09-2019

story number: 131

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.