DORDRECHT – Twee jongens hebben in Dordrecht voorkomen dat de rode socialistische vlag lang heeft gewapperd op het Stadskantoor. De vlag hing net in top bovenop het acht verdiepingen tellende gebouw aan de Spuiboulevard, toen de twee knapen op het dak klommen en het omstreden dundoek naar beneden haalden. Daarna gingen ze ervandoor.

Het hijsen van de rode vlag op de Dag van de Arbeid hield Dordrecht en ook de rest van het land al een tijdje bezig. Ook in andere steden zou de vlag gehesen worden. Op sommige plaatsen werd daarvan afgezien, zoals in Rotterdam, maar Dordrecht ging als één van de weinige steden wel door.

Burgemeester Van Zuuren van Dordrecht. Foto: Beeldbank Regioarchief Drechtsteden

Verstopt

Burgemeester Jan van Zuuren stond vanmorgen rond half acht voor het Stadskantoor voor de vlagceremonie. Vanwege het omstreden karakter van het hijsen van de vlag was zelfs een cameraploeg van de NOS naar Dordrecht afgereisd.

De burgervader zag dat rond tien voor acht de rode vlag omhoog ging. De twee jongens waren toen al in het gebouw, bleek achteraf. Zij hadden zich verschanst op de bovenste verdieping en grepen de vlag, stopten die in een vuilniszak en gingen ervandoor op een gereedstaande brommer.

De twee scholieren namen meteen na hun actie contact op met de plaatselijke media. Ze omschreven hun actie als een protest. Ze hebben aangeboden om de vlag terug te brengen bij burgemeester Van Zuuren.

Dit artikel gaat verder onder deze advertentieVervanging

Het leek erop dat de gemeente met dit scenario rekening had gehouden. Er lag een reserve-exemplaar klaar, een iets kleinere, die vervolgens in top ging. Alleen deze vlag was duidelijk van mindere kwaliteit. Na een paar uur had de wind de vlag grotendeels aan stukken geblazen.

Omdat er ook nogal wat klachten waren binnengekomen bij de gemeente over het hijsen van een rode vlag, besloot het stadsbestuur de tweede vlag zelf maar naar beneden te halen.

Besluit

Het hijsen van de rode vlag is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Het Dordtse College van Burgemeester en Wethouders had voorgesteld om ook dit jaar de vlag in top te hijsen. Daarover moest gestemd worden. Drie leden van het College stemden voor, twee tegen.

In de gemeenteraad zorgde het voorstel voor veel kritiek op de wethouders. Volgens de oppositie is het hijsen van de vlag een partijpolitieke demonstratie. Burgemeester Van Zuuren (PvdA) wuifde alle kritiek weg door te zeggen dat men zich dan ook zou moeten ergeren aan de christelijke liederen uit het carillon van de Grote Kerk.

Uiteindelijk leek het plan om hele praktische redenen niet door te gaan. Er was in Dordrecht geen rode vlag voorhanden. Maar Van Zuuren kreeg uit handen van de PvdA-fractie alsnog een rood dundoek overhandigd.

Dit artikel gaat verder onder deze advertentieLandelijke kritiek

Landelijk maakte ook de CHU zich druk over het socialistische voornemen in steden met een links stadsbestuur, zoals Dordrecht. Het partijbestuur zegt dat ‘de overheid geen instrument mag zijn van pure partijpolitiek’. Er werden ook Kamervragen gesteld.

Ook in andere steden waren plannen om de rode vlag te hijsen. Bijvoorbeeld in Rotterdam, waar de Partij van de Arbeid ook al jaren de scepter zwaait. Maar daar werd besloten om van de rode vlag af te zien. Het plan had zoveel reacties opgeleverd, positieve, maar vooral ook negatieve, dat PvdA-burgemeester Van der Louw het voornemen introk.

Bouwe Kalma, Hoofdinspecteur bij de politie in Rotterdam en raadslid voor de PSP. Foto: Nationaal Archief/Anefo. Maker: Hans Peters

Toch besloot raadslid Bouwe Kalma (PSP) op eigen initiatief drie rode vlaggen in top te hijsen bij het stadhuis. Burgemeester Van der Louw zag daar geen probleem in.

Ook in Utrecht en Zaandam werden rode vlaggen gehesen. In Zaandam gebeurde dat door onbekenden. In Utrecht werd de vlag opgehangen door linkse groeperingen. Toen de politie de vlag weghaalde, vonden er kleine vechtpartijtjes plaats.


Hoe ging het verder?

Het aanbod van de vlagdieven om de vlag terug te brengen bij burgemeester Van Zuuren, werd door de burgemeester afgeslagen. Hij liet weten dat de vlag, omdat die gestolen was, beter bij het politiebureau ingeleverd kon worden.

Op het politiebureau is proces-verbaal opgemaakt tegen de jongens. Wat daarmee is gedaan is niet duidelijk.

De locoburgemeester van Dordrecht verklaarde twee dagen na de vlagdiefstal dat hij het ‘betreurenswaardig vond dat een democratisch genomen beslissing in de gemeenteraad, door terreur moest worden afgebroken’.

Enkele dagen later drongen jongeren de Zuidhovenkerk in en lieten de klokken luiden. Ook dit was een protest tegen het hijsen van de rode vlag. Er werd gewezen op de uitspraken van Van Zuuren, waarin hij verwees naar de christelijke liederen die uit de Grote Kerk te horen waren.

Het hijsen van de rode vlag keerde in onze regio nauwelijks meer terug.

Het bovenstaande verhaal is gepubliceerd rondom het thema ‘Opstand’ in de Maand van de Geschiedenis van 2018. De Dag van Toen bekeek het onderwerp ‘Opstand’ in zo’n breed mogelijke context. In dit geval gaat het om jongeren die zich keren tegen bepaalde terugkerende fenomenen, zoals het hijsen van de Rode Vlag.

Bronnen:

Het Vrije Volk – 09-04-1975 – Rode vlag voor Dordt

Trouw – 10-04-1975 – CHU tegen rode vlag

Het Vrije Volk – 10-04-1975 – Hoofdbestuur CHU ergert zich aan rood

Trouw – 23-04-1975 – Ingezonden: Rode vlag

Het Vrije Volk – 01-05-1975 – Rode vlag woei toch (privé) op ’t stadhuis

Leeuwarder Courant – 02-05-1975 – Twee scholieren haalden in Dordrecht de rode vlag naar beneden

NRC Handelsblad – 02-05-1975 – Incidenten rondom rode vlaggen

Nederlands Dagblad – 03-05-1975 – Scholieren waren boosdoeners in Dordrecht

Het Vrije Volk – 06-05-1975 – Klokken beieren uit protest tegen Dordtse rode vlag

Auteur: Dave Datema

Gepubliceerd op: 01-10-2018

Verhaalnummer: 201

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *