17 september 1981 – OOK GIFSCHANDAAL RONDOM DORDTSE WIJK DE STAART

Dordrecht – In de Dordtse wijk De Staart wordt gif gevonden. Zo’n 1.500 huizen staan op zwaar vergiftige grond. Het gif is afkomstig van de Chemische Industrie Rijnmond, die het in de jaren ’60 op een belt stortte. Uiteindelijk worden er 106 woningen gesloopt.

Lees verder: Chemisch afval onder Dordtse gifwijk De Staart

17 september 1913 – VROUWEN HOUDEN STIL PROTEST OP BINNENHOF VOOR KIESRECHT

Den Haag – Honderden vrouwen voeren actie voor het vrouwenkiesrecht, maar dat gaan niet makkelijk. De burgemeester heeft de actie verboden (de kamerleden zouden mogelijk afgeleid kunnen worden van hun belangrijke werk), maar de vrouwen mogen wel over het Binnenhof lopen: ene kant erin, ander eruit. Het wordt een heel schouwspel, met groepjes van maximaal 25 vrouwen met steeds een paar meter ertussen. Er doen een paar honderd vrouwen aan de actie mee.

Vrouwen lopen in de ‘stille betoging’ over het Binnenhof in Den Haag. Foto: Haags Gemeentearchief, maker onbekend

Lees verder: Honderden vrouwen in stil protest over Binnenhof

17 september 1637 – EERSTE STATENBIJBEL OVERHANDIGD IN DEN HAAG

Den Haag – Aan de Staten-Generaal wordt de eerste Statenvertaling overhandigd, de eerste officiële Nederlandstalige bijbelvertaling. Het boek is rechtstreeks vertaald uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks. De opdracht voor de vertaling kwam van de Synode van Dordrecht (1618). De overheid betaalde de vertaling.

17 september 1891 – BURGEMEESTER ROTTERDAM WORDT BURGEMEESTER AMSTERDAM

Rotterdam – “Bij koninklijk besluit is, met ingang van 14 oktober 1891, benoemd tot burgemeester der gemeente Amsterdam, mr. S.A. Vening Meinesz met gelijktijdige toekenning van eervol ontslag als burgemeester der gemeente Rotterdam en met de dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten.”

De overstap van Sjoerd Vening Meinesz naar Amsterdam hing al een tijdje in de lucht. Hij was tien jaar lang burgemeester in Rotterdam en was eerder ook wethouder in de Amsterdam. De kranten wezen er in die tijd op dat Meinesz vooral belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de haven en de scheepvaart in Rotterdam.

17 september 1974 – HAAGSE GIJZELING IN FRANSE AMBASSADE TEN EINDE

Den Haag – Na een gijzeling in de Franse ambassade uit Den Haag die ongeveer vier dagen duurde zijn alle gijzelaars weer vrij. De Japanse gijzelnemers, die de vrijlating eiste van een Japanner uit een Franse cel, mogen wegvliegen in een Boeing naar Syrië. Op Schiphol wordt de ambassadeur vrijgelaten. Het is de eerste grote gijzelingsactie op Nederlandse bodem, die uiteindelijk geen levens kost.

17 september 2004 – ONDERZOEK HEROPEND IN SCHIEDAMMER PARKMOORD

Schiedam – Justitie heropent het onderzoek naar de moord op de 10-jarige Nienke Kleiss uit Schiedam. Bij de politie heeft iemand een volledige bekentenis gedaan over de moord, terwijl Kees B. al twee jaar een celstraf uitzit voor de dood van het meisje. De nieuwe verdachte, Wik H., zat voor een ander delict in de cel.