ROTTERDAM – Na dagenlang wachten zijn de geallieerde troepen dan toch eindelijk aangekomen in het westelijk deel van Holland. Een deel van hen reed vanmiddag over de Coolsingel. Daarbij werden ze toegejuicht door het massaal opgekomen Rotterdamse publiek.

“Na dagen van grote blijdschap, die echter toch nog wel getemperd werd door spanning en onzekerheid, is dan eindelijk de vreugde ten top gestegen, hebben we ons kunnen uitjubelen en -springen en dansen. De Canadezen hebben hun blijde intocht gehouden. Bevrijders en bevrijden staan van aangezicht tot aangezicht”

(Het Vrije Volk, 09-05-1945)

In de loop van de middag trokken de eerste vrachtwagens van het Rode Kruis de stad binnen. Daarna volgden de eerste troepen.

“Het gejuich omspoelde de colonnes, bloemen en serpentines vlogen door de lucht, de mensen wuifden met zakdoeken en vlaggen, zij holden met de wagens mee en klommen er tegen op. Men zag meer Nederlanders dan Canadezen op de auto’s, sommige bestuurders gingen schuil onder de kinderen, de meisjes, de padvinders die de cabines uitpuilden.”

(Het Vrije Volk, 09-05-1945)

De populariteit van de bevrijders, voor hoever die al niet een tophoogte had bereikt, werd nog eens versterkt doordat snoep en chocola werd uitgedeeld aan het publiek.

Coolsingel

Een deel van de festiviteiten concentreerde zich op de Coolsingel in het centrum van de stad. Gisteren was voormalig burgemeester Oud in Kralingen opgehaald om hem in zijn ambt te herstellen. Vandaag kon ontving hij de Canadese bevelvoerder, Kolonel Thomas Lane:

“I am very glad to be here and to have helped in the liberation of your city. I have not seen any people welcome the allied troops as you have and we all thank you very much”

(Parool, 09-05-1945)

Op de Coolsingel maakte ook de Reportagedienst van de Binnenlandse Strijdkrachten een reportage.

De hele dag werd er uitgebreid gefeest in heel de stad. Er ontstonden vreugdevuren en er werd gezongen, gedanst en gejuicht. En overal waar de Engelsen of Canadezen arriveerden, werden ze met alle liefde onthaald.

Rotterdam-Zuid en Dordrecht

In Rotterdam-Zuid moesten de mensen nog meer geduld hebben. Pas rond 19:00 uur in de avond trokken de eerste legervoertuigen over de bruggen richting het Zuiden.

Ook daar werden de soldaten met open armen ontvangen.

De soldaten moesten echter niet in Rotterdam-Zuid zijn maar in Dordrecht, dat alleen vanuit het noorden te bereiken valt, nu de Moerdijkbrug is opgeblazen. Voor zover bekend kwamen de troepen rond 20:00 uur aan in Dordrecht.

Dit artikel gaat verder onder deze advertentieIets te enthousiast

De autoriteiten hebben wel laten weten dat, ondanks het grote feestgedruis, de troepen hier wel zijn gearriveerd om een taak uit te voeren. Sommige Hollanders gaan duidelijk iets te ver in het uiten van hun dankbaarheid.

“De Canadezen zijn zeer dankbaar voor de enthousiaste ontvangst. De vriendelijkheid gaat soms echter wat te ver. Er zijn nog andere dingen te doen dan cigaretten weggeven, pleziertochtjes maken, handtekeningen zetten en meisjes kussen. Daarom wordt het publiek verzocht niet opdringerig te zijn.”

(Parool, 09-05-1945)

Dat harde werk bevat onder meer het opzetten van meerdere kampen in de stad. De Canadezen hebben de taak om de Duitsers te ontwapenen en te zorgen voor de overdracht van de macht naar het (tijdelijke) gezag.


Hoe ging het verder?

Natuurlijk was er alle reden tot feest, maar er was nog heel veel te doen. Maar men zat niet stil. Al enkele dagen voor de aankomst van de eerste Canadese troepen kwamen ook de eerste schepen met voedsel aan in Rotterdam. Zo arriveerde op 5 mei de schepen Lesto en Empire Scout met onder meer 750 ton soep, 878 ton biscuits en 750 ton vlees in blik. En in de weken erna werden er nog vijf schepen verwacht.

Dat voedsel was hard nodig.

“De nood dringt. Rotterdam is weer vrij, maar dagelijks nog sterven menschen tengevolge van ontbering. Tragischer kan men ’t zich moeilijk voorstellen.”

(Parool, 09-05-1945)

Ook werd in Rotterdam opgeroepen om geen ‘Nazi-achtige praktijken’ te vertonen, kortom: geen wraak te nemen op Duitsers en vooral niet op mensen die in het verleden sympathiseerden met de Duitsers.

Dat laatste was een oproep die niet overal aankwam. Op tal van plekken, ook in onze regio, werden ‘moffenhoeren’ kaalgeschoren.

In Rotterdam werden dagenlang NSB’ers en andere mogelijke collaborateurs opgepakt en weggevoerd. Onder hen was ook de NSB-burgemeester Frederik Ernst Müller en de rest van het stadsbestuur.

Bronnen:

Parool – 09-05-1945 – De bevrijding

Het Vrije Volk – 09-05-1945 – Eindelijk zijn ze er

Met dank aan Bas Romeijn voor het uitzoeken van het materiaal van de Reportagedienst van de Binnenlandse Strijdkrachten. Op zijn website zijn nog meer van deze reportages te horen

Auteur: Dave Datema

Gepubliceerd op: 07-05-2020

Verhaalnummer:

https://www.youtube.com/watch?v=5c3y8yBhbEo