02 maart 1767 – OUDSTE STADSPARK VAN NEDERLAND OPGELEVERD

Schiedam – Het stadsbestuur van Schiedam laat weten dat ‘de Plantage’ is opgeleverd, het eerste stadspark van Nederland.

Volgens de burgemeester en wethouders hebben ze “‘het land van het Nieuwerk hadden doen omspitten, de boomen langs den Tuynlaen laten uitroeyen en verkopen; soe dat (het saysoen thans daar zijnde) het voorsz. Nieuwerk als nu ten genoegen van ’t algemeen en tot Cieraad van dat gedeelte deeser Stad met eene aangename en vermakelijke Plantagie soude kunnen worden voorsien.”

Er zijn meer steden in Nederland die claimen dat zij het ‘oudste stadspark van Nederland’ hebben. In 2017 vierde De Plantage het 250-jarig bestaan.

Bron: Tuinhistorisch genootschap Cascade

Op deze kaart van het gemeentearchief Schiedam is De Plantage al ingetekend. Het gaat om het rechthoekige deel (met bocht) rechtsonder de stadskern.