21 november 1813 – NEDERLANDSE STAAT UITGEROEPEN

Den Haag – Drie mannen, Gijsbert Karel van Hogendorp (Rotterdam), Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum vormen samen het Voorlopig Bewind. Die vorming volgt op het terugtrekken van de Franse troepen uit Nederland. Drie dagen later (21-11) wordt het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden uitgeroepen. De Prins van Oranje, de latere Koning Willem I wordt gevraagd het land te leiden.

 

21 november 2001 – TOCH GEEN EINDE DER TIJDEN, ONDANKS VOORSPELLING

Heinenoord – De geestelijk leider van het Efraïmgenootschap voorspeld dat op 21 november 2001 Jezus terugkomt op aarde, om daarna zijn volgelingen mee te nemen. De sekteleden hebben in de periode ervoor al hun aardse bezittingen verkocht en het contact met familie en vrienden te verbreken. Op de dag zelf gebeurt er niets.

 

21 november 2013 – DODE VROUW LIGT TIEN JAAR IN ROTTERDAMS HUIS

Roterdam – Een schok gaat door Rotterdam als duidelijk wordt dat in een huis aan de Jan Porcellisstraat (West) al tien jaar lang een dode vrouw ligt. Volgens de politie is ze een natuurlijke dood gestorven. De vrouw werd gevonden door bouwvakkers, die in de buurt bezig waren. De dochter van de vrouw had geen contact meer met haar moeder. De AOW werd jarenlang doorbetaald, net als gas, licht en water.

21 november 1968 – EERSTE VOORLOPER PINAUTOMAAT IN DORDRECHT

Dordrecht – Op het Bagijnhof wordt de Bankomaat in gebruik genomen. Het stelt mensen in de mogelijkheid om ook buiten openingstijden geld op te nemen. Daar is wel vraag naar, want ongeveer de helft van alle werkenden krijgt dan al giraal het loon overgemaakt.

Een select groepje van 500 klanten van de Algemene Bank, de AMRO-bank en de Middenstandsbank, konden terecht bij het nieuwe geldautomaat, aan het Bagijnhof.

De techniek was nog niet zo ver ontwikkeld, dus denk niet aan een normale geldautomaat.

“De bediening van de bankautomaat is eenvoudig. Het bedieningspaneel is afgeschermd met een stalen deur, waarboven een gleur, waarin een speciale identiteitskaart kan worden geschoven, die als sleutel dient. Als de ponsing in de kaart goed wordt bevonden opent de deur zich en wordt het bedieningspaneel zichtbaar.”

(Dordrechtsch Nieuwsblad, 22-11-1968)

Op het paneel stonden meerdere knopjes, waarmee je kon aangeven hoeveel biljetten je wilde. En de pincode kende men toen ook al.

“De cliënt slaat daarop zijn persoonlijke en alleen aan hem bekende codenummer, een getal van vier cijfers, aan. Alleen als het getal klopt met de in de kaart geponste gegevens geeft de bankomaat geld af.”

(Dordrechtsch Nieuwsblad, 22-11-1968)

Is het opmerkelijk dat de eerste bankomaat in Dordrecht werd geplaatst? Waarschijnlijk niet, want de bankomaat werd ontwikkeld in Zweden en geplaatst door brandkasten- en slotenfabriek Lips. Dat bedrijf is ook gevestigd in Dordrecht.

Lips-secretaris G. J. van Oostveen is ook een van de eersten die gebruik maakt van de bankomaat, net als ir. R. A. Jas van de plaatselijke Kamer van Koophandel. Ze nemen beide fl. 500,- (het dagmaximum) op en gaven het aan een goed doel.

Dordrecht was overigens niet de enige stad die aan de proef meedeed. Ook in Amsterdam en Hilversum stond een bankomaat.

Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad