26 september 1345 – DOOD WILLEM IV AANLEIDING VOOR BURGEROORLOG

Holland – Bij de Slag bij Stavoren (Warns) overlijdt graaf Willem IV van Holland. Omdat hij geen kinderen heeft, moet zijn opvolger elders gezocht worden. Door de huwelijkspolitiek van zijn vader, kunnen koningen van Engeland, Frankrijk en de Keizer van Duitsland aanspraak doen op de opvolging. Willem V (zoon van de Duitse keizer) wordt later als graaf aangewezen, maar daar zijn de edelen het niet mee eens. Zij noemen zich later de Kabeljauwen en wisten Willem V voor hun zaak te winnen tegen Margaretha van Henegouwen (de Hoeken).

Slag bij Warns – Dood van Graaf Willem IV. Schoolplaat uit 1856 van Bruning

Lees verder: Holland zonder Graaf na dood Willem IV bij Slag bij Warns

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *