27 juni 1296 – GRAAF FLORIS V VERMOORD DOOR EDELEN

Den Haag/Muiderberg – De populaire graaf Floris V van Holland wordt vermoord door een groep boze edelen, na een samenzwering, waarschijnlijk opgezet door Engeland. Floris wordt gevangen genomen. Tijdens een ontsnappingspoging wordt hij gedood door Gerard van Velsen. Na zijn dood en de dood van zijn zoon Jan I (1299) komt het graafschap Holland in handen van de Henegouwse heren.

 

27 juni 2011 – MARS DER BESCHAVING; CULTURELE DEMONSTRATIE TEGEN OVERHEIDSBELEID

Rotterdam / Den Haag – Duizenden kunstenaars en artiesten voeren actie tegen overheidsbezuinigingen in de cultuursector. De kunstenaars vertrokken zondagmiddag 26 juni vanuit Museum Boijmans van Beuningen en gaan via Delft naar het Binnenhof in Den Haag. Daar komen ze de volgende dag aan. Daar worden ze niet toegelaten en dus wordt er actie gevoerd op het Malieveld en Buitenhof. Door de bezuinigingen is er volgens de actievoerders geen ruimte meer voor ‘alternatieve kunst’ en geen ruimte voor jonge kunstenaars om zich te ontwikkelen.