Rotterdam – In Rotterdam hebben vandaag honderden mensen een bezoek gebracht aan het eerste atoomschip ter wereld, de Savannah. Het Amerikaanse schip ligt aan de Parkkade.

“Een prachtig schoorsteenloos schip dat in Rotterdam zeker de belangstelling van tienduizenden zal trekken”

(Het Vrije Volk – 30-09-1964)

Meteen na het aanmeren bij de Parkkade gingen de eerste nieuwsgierigen aan boord.

“Daar wachtte ons eigenlijk een anticlimax, al moeten we dat toch direct als een pluspunt voor de Savannah opvatten. We werden langs de reactor geleid, waar het personeel met de armen over elkaar voor het controlepaneel zat”

(Het Vrije Volk, 30-09-1964)

Natuurlijk is er ook over de veiligheid nagedacht. Er is een plek aangewezen waar de Savannah naar toe moet, mocht er iets mis gaan.

Atoom koopvaardijschip “Savannah” in Rotterdam, de “Savannah” bij Hoek van Holland. Foto: Eric Koch, Nationaal Archief/Anefo

Volgens de Verenigde Staten is zo’n maatregel niet nodig. Het schip wordt zo veilig geacht, dat er niet eens meer een speciale controle op het schip nodig wordt geacht, zegt kapitain McMichael.

Het besluit is genomen nadat in meerdere Amerikaanse havens was gebleken dat de Savannah totaal geen gevaar opleverde.

(De tekst gaat verder onder deze advertentie)

Toch hebben alle veiligheidsmaatregelen zijn gevolgen voor de Savannah. Door de eis van Rotterdam dat het schip snel moet kunnen vertrekken, mag het vrachtschip niet de maximale diepgang benutten. Daarom kan de volle capaciteit ook niet benut worden. Tot dusverre is het vrachtruim vrijwel leeg gebleven.

Volgens McMichael is het belangrijkste doel van de reis dan ook om de angst voor atoomschepen weg te nemen.


Hoe ging het verder?

Een week later vertrekt het schip richting Antwerpen. Op dat moment zijn in Rotterdam 50.000 mensen aan boord geweest.

De populariteit van het schip in Rotterdam staat in schril contrast met de manier waarop het in Amsterdam begroet wordt, twee jaar later. Daar wijst de Gezondheidsraad van de stad een bezoek van het atoomschip af.

“Toelating van een nucleair schip tot een haven mag slechts worden overwogen indien de zekerheid bestaat dat het in een ongevalssituatie snel naar zee of naar een veilige noodligplaats kan worden overgebracht (…) bovendien is het vanbelang dat mogelijk radioactief besmet oppervlaktewater snel en langs natuurlijke weg naar zee wordt afgevoerd. In dit opzicht is de situatie in Amsterdam bepaald minder gunstig dan in Rotterdam”,

(rapport Gezondheidsraad Amsterdam, 1966)

En dus gaat het bezoek aan Amsterdam niet door.

Nog geen tien jaar later blijkt dat een atoomvrachtschip een leuk idee is, maar zeker niet rendabel. In 1971 wordt het schip uit de vaart gehaald.

Toch krijgt Rotterdam in 1971 nog een bezoek van een atoomschip, de Otto Hahn.

Alleen op militaire schepen (zoals duikboten) wordt nu nog gebruik gemaakt van atoomenergie.

Bronnen:

G-Geschiedenis – 5-2007 – Savannah niet welkom – Korte nucleaire glorie

Het Vrije Volk – 30-09-1964 – Sierlijke – vrijwel lege – Savannah in Rotterdam

Het Vrije Volk – 01-10-1964 – Savannah levert geen gevaar op

Auteur: Dave Datema

Gepubliceerd op: 29-09-2019

Verhaalnummer: 153